top of page

Medlemsbetingelser

§ 1. Træning i Norce
Træning hos Norce drives af Norce ApS. Betingelser er kun gældende afdelingen i København og ikke andre afdelinger der drives under navnet Norce. (Norce ApS i det følgende benævnt Norce.)

§ 2. Hjemmeside
Vi gør alt for at sørge for, at hjemmesiden er opdateret og korrekt, men fraskriver os ethvert ansvar for fejl eller  tekniske problemer på hjemmesiden. Vi kan hellere ikke garantere, at links, billeder eller lignende på vores hjemmeside eller samarbejdspartnere er virus-fri. Af den grund anbefaler vi altid brug af antivirus beskyttelse.

§ 3. Betaling
Norce bruger Wodify til betaling og registrering af medlemskaber. Alle beløb er i DKK.  og er inkl. moms. Være opmærksom på ved betaling og tilbagebetaling kan der godt gå 2-3 arbejdsdage inden, at pengene er trukket eller står på din konto.

§ 4. Datasikkerhed
Norce bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer. Kun godkendte aktive medarbejdere har adgang til vores medlemmers information.
Norce registrerer din betaling og opretter den i vores medlemsdatabase.

§ 5. Reklamationsret
Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation af fysiske varer.
Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet / ydelsen.

§ 6. Reklamation / fortrydelsesret
Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores webshop, men kun hvis medlemskabet eller varen ikke er taget i brug.
Perioden regnes fra den dag, du køber varen.
Fortrydelse skal meldes til os senest 14 dage efter købet.

Meddelelsen skal gives pr. mail på hej@norce.dk. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

§ 7. Køb af fysiske varer
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.
Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur afhængig af varens handelsmæssige værdi.
For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

§ 8. Indmeldelse
Indmelding foregår i centret eller på hjemmesiden gennem Wodify. Det er medlemmets ansvar at informere os om ændringer i medlemmets kontaktinformation. Ændringer kan sendes til hej@norce.dk. Der sendes løbende nyhedsbreve til alle – ønsker du ikke e-mails, kan du til enhver tid besvar e-mailen med ”afmelde” eller tryk på link til afmelding i selve e-mailen.

§ 9. For sen betaling (gælder kun faste betalinger)
Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Norce ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og forbeholder sig retten til at straksopkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets adgang til træning ophører indtil, at betaling af det fulde tilgodehavende er sket.

§ 10. Prisændringer
Prisændringer oplyses på hjemmesiden mindst 14 dage inden, at ændringerne træder i kraft. Det er medlemmets eget ansvar at holde sig opdateret herom. Medlemmer har ret til at opsige medlemskabet i henhold til betingelser under § 11. Har man student-medlemskab overgår man til Norce medlemskab efter endt studie.

§ 11. Opsigelse af medlemskab

Et medlemskab kan opsiges med et varsel på løbende måned + en måned. Opsigelse af medlemskab gøres pr. mail til hej@norce.dk. Opsigelse anses først for gyldig, når medlemmet har modtaget en e-mail med en bekræftelse på opsigelsen. Betalte forløb kan ikke tilbagebetales eller overdrages.

§ 12. Bero
Medlemskaber med månedlig betaling kan sættes i bero i minimum 2 uger og på til 6 måneder. At stille medlemskabet i bero koster 99.- pr. periode på minimum 2 uger. og max 6 måneder. Ved ønske om at sætte medlemskab i bero, skriv da til hej@norce.dkDet er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.

I tilfælde af skader/upræcise beroperioder opfordrer vi medlemmer til at skrive en e-mail til hej@norce.dk både, når de ønsker bero påbegyndt og endnu en e-mail, når de ønsker beroperioden til at ophøre.

§ 13. Afmelding af reservation og fremmøde
Hvis et medlem er forhindret i at benytte sin reservation, skal afbud ske mindst 2 timer inden start af den givne reservation. Dette er gældende både ved Open Gym og hold. Afmeldes Open Gym eller holdet ikke mindst 2 timer før start, så vil medlemmet blive pålagt et gebyr på 49 kr. pr. hold/booking. 

Medlemmet skal være fremmødt senest 5 minutter før start af hold eller Open Gym. Såfremt dette ikke sker, vil medlemmet blive pålagt et gebyr på 49 kr. pr. hold/booking. Det er medlemmets eget ansvar at fremmøde sig korrekt. Norce er ikke ansvarlig for, at et medlem ikke afmelder eller fremmøder sig korrekt. 

§ 14. Andre tilbud
Der gælder særlige regler og betingelser for særlige tilbud – læs på selve tilbuddet, hvad der er gældende..

§ 15. Ændring af holdplan eller holdtyper
Vi har ret til at ændre holdplan eller holdtyper, hvis dette anses som nødvendigt. Det vil blive oplyst på Facebook eller pr. e-mail. 

§ 16. Ændring af medlemskab
Medlemskab er personligt og kan ikke overdrages til andre. Ønsker man at ændre medlemskabet til studiemedlemskab eller First Responder, så skal man vise dokumentation for studieaktivitet eller relateret arbejde. Har man studiemedlemskab overgår man til Norce medlemskab efter endt studie og dermed ændres prisen.

§ 17. Børn
Børn må som hovedregel ikke træne i lokalet med mindre, at de er tilmeldt vores børnehold. I enkelte tilfælde kan børn tages med til træning, men kun hvis selve træningen på dagen tillader det – skriv en e-mail til hej@norce.dk først. Medbragte børn er under eget ansvar.


§ 18. Ejendele
Vi tager ikke ansvar for tabt, efterladt eller stjålne ejendele. Nøglelevering osv. i receptionen er også på eget ansvar.

§ 19. Minimumsalder
Ved tilmelding af 15-18 årige skal der være en myndig tilstede ved indmeldelse og samtykke fra en forælder eller evt. værge. Da meget af vores træning er på hold med andre voksne, forbeholder vi os retten til at give afslag på medlemskab til de 15-18 årige i forhold til alder eller manglende modenhed.

§ 20. Helbred samt ansvarsfraskrivelse
Al træning sker på eget ansvar. Ved tilmelding til et træningsforløb, månedlig medlemskaber og drop-in erklærer medlemmet, at han eller hun er bekendt med, hvad vores træning omfatter og bekræfter, at han eller hun er indforstået med, at der er tale om hård fysisk træning. Medlemmet er ansvarlig for at være i tilstrækkelig god form både mentalt og fysisk til at deltage i Norce træning.

Norce og vores trænere er ikke ansvarlige for sygdomme eller skader påført under træningen, som følge af træningen, eller skader du påfører andre medlemmer. I øvrigt følges den til enhver tid gældende danske erstatningsret på området. Norce kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

§ 21. Bortvisning eller udelukkelse af medlem
Norce kan til enhver tid opsige et medlemskab uden varsel og uden angivelse af grund. I tilfælde af opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. I tilfælde af ophævelse af en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Norce kan til enhver tid nægte medlemskab til enhver person, der ikke betragtes mentalt eller fysisk egnet til træningsformen.

§ 22. Billeder og videoer
Vi tager løbende billeder af træning til opdatering af sociale medier og e-mails, og noget af vores træning foregår på offentlige arealer. Har du ikke lyst til, at dit billede bliver vist, vil vi forsøge at respektere dette.

§ 23. Internetkøb fortrydelsesret
Ved køb af medlemskab på hjemmesiden, har du 14-dages fortrydelsesret fra den dag, hvor medlemskabet er købt. Såfremt dit medlemskab starter inden for 14 dage fra købstidspunktet, bortfalder den 14-dages fortrydelsesret fra den dag, hvor medlemskabet bliver taget i brug.

For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du henvende dig på e-mail hej@norce.dk eller ved fysisk fremmøde i Norce inden for 14 dage fra medlemskabets købsdato.

Hvis du én gang har udnyttet fortrydelsesretten, er du afskåret fra at købe medlemskab på www.norce.dk og vi beder dig i stedet henvende dig personligt til personalet inden indmeldelse.
Du skal være minimum 18 år for at købe et medlemskab via nettet.

§ 24. Ændring af medlemsbestigelser
Norce kan ændre medlemsbetingelserne med 2 ugers varsel. Ved større ændringer af medlemsbetingelserne vil dette blive annonceret på www.norce.dk. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af ændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter § 11. Norce forbeholder sig retten til at lave sædvanlige ændringer af ordensreglementet, hold, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

§ 25. Medlemsbetingelsernes omfang
Ovenstående samt accept af, at træning sker på eget ansvar – gælder for alle medlemmer, dvs. for holdtræning, privattimer, Open Gym, kurser afholdt for medlemmer og ikke-medlemmer og andre til Norce relaterede aktiviteter.

§ 26. Tilbud
Alle medlemskabstilbud gælder kun ikke-eksisterende medlemmer. Det gælder altså ikke tidligere medlemmer. Ved køb af tilbud overgår man automatisk efter perioden til et standard medlemskab medmindre, at man aktivt enten melder sig ud eller oplyser Norce via mail på hej@norce.dk hvilket medlemsskab man ønsker at overgå til.

 

bottom of page